اخبارسیاستاقتصادTOP

نشستی به منظور ترتیب طرزالعمل جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در وزارت زراعت صورت گرفت

کابل ۹ حوت باختر
نشستی به منظور ترتیب طرزالعمل فراهم سازی سهولت ها برای سرمایه گذاران و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بر اساس هدایت عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد.
این وزارت بانشر خبرنامه یی نگاشته است: این نشست به ریاست ملا آغا جان آخند «حاجی سالم»، معین مالی و اداری وزارت زراعت با حضور داشت مولوی محمود مظلوم، رئیس اراضی، ملا عبدالظاهر امین، رئیس عمومی اجاره دهی و سرمایه گذاری، مولوی ضیاءالدین واقف رئیس مالی و حسابی، مفتی عبدالرحیم شاهد، رئیس توسعه سکتور خصوصی، بشیر احمد پیام، مشاور حقوقی و شماری از متخصصین بخش های مختلف آن وزارت دایر و پیرامون تهیه طرزالعمل موقت جهت فراهم سازی زمینه اجاره دهی زمین برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شد.
این طرزالعمل به اساس پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و تایید مقام ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و هدایت عالیقدر امیر المومنین حفظه الله به منظور فراهم سازی سهولت‌های لازم برای اجاره دهی زمین به سرمایه گذاران داخلی و خارجی الی منظوری قانون تنظیم امور زمین داری تهیه میگردد.
در نشست فیصله شد تا کمیته ی توظیف گردد تا تمام حقوق و مسوولیت‌های طرفین را مشخص ساخته و برمنبای آن طرزالعمل ایجاد گردد.
مسولان هدف از ترتیب و ارایه این طرزالعمل را فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری سکتور‌های زراعتی، مالداری و سایر سکتورهایی که باعث رشد اقتصادی کشور و فراهم سازی زمینه کار برای مردم می گردد، عنوان کرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا