اخبارجامعه

نزدیک به ۵۰۰ مهاجر طور جبری از پاکستان برگشت نمود

 

کابل ۵ سرطان باختر

  چهارصد و هشتاد و پنج مهاجر به گونه اجباری در ۲۴ ساعت گذشته ازطریق سپین بولدک قندهار و تورخم ننگرهار به کشور برگشت نموده اند.

دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درخبرنامه یی نگاشته است که  اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک  ۳۹ خانواده شامل ۲۱۱ تن و ۸۴ تن افراد آزاد شده از طریق سپین بولدک به کشوربرگشت  نموده اند که پس از ثبت در آن آمریت جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان جهانی خوراک معرفی شدند.

همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۳۷ خانواده که شامل ۱۹۰ تن بودند،  ازطریق  تورخم طور جبری از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا