اخبارجامعه

نزدیک به ۱۷۰۰ مهاجر از ایران به کشور برگشتند

کابل، ۲۰ قوس، باختر
یک هزار و ۶۹۰ مهاجر در۲۴ ساعت گذشته ازطریق اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.
دفتر رساته های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌به اساس معلومات آمریت سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۳۴نفر انها نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.
همچنان برای ۳۲ خانواده مبلغ ده هزار افغانی ، برای 35 خانواده شامل 73 تن یک عدد سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است و۳۰۴ تن دیگر از خدمات صحی نیز بهره مند شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا