اخبارجامعه

نابود سازی هزار‌ها کیلوگرام مواد مخدر و مواد سازنده‌ی آن در غور

فیروزکوه، ۱۰ جدی، آژانس باختر
دوصدو بیست وچهار کیلوگرام مواد مخدر ایف و ده‌ها هزار کیلوگرام مواد سازنده‌ی آن در غور، آتش زده شد.
این مواد در جریان عملیات پولیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای امنیتی غور ازشهر فیروزکوه و ولسوالی‌های این ولایت، کشف و نابود ساخته شد.
مولوی صدیق الله شاهین مسافر قومندان امنیه غور به آژانس باختر گفت که این مواد شامل ، دوصدو بیست وچهارکیلوگرام مواد مخدرایف، دوهزاروشش صد کیلوگرام یامه ،یازده هزاروچهارصدو سی ویک کیلوگرام اهک و هشت هزاروشش صدو چهل کیلوگرام سود، مواد کیمیایی سازنده ی مواد مخدر بود.
اوگفت که این مواد درجریان روزهای اخیر، درعملیات ها کشف و درنهایت آتش زده شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا