سیاست

مقرری جدید

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سعیداحمدخاموش بحیث سرپرست ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نموده است.موصوف دارای تحصیلات عالی و تجارب کاری میباشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا