اخبارجامعهصحت

مقداری ازمواد خوراکی و بهداشتی بی کیفت از یک بخش کابل جمع آوری شد

کابل 25 جدی باختر
هیئت شاروالی کابل، چهار هزار و 103 کیلو گرام مواد خوراکی و بهداشتی بی کیفت و تاریخ گذشته را از بازار های ناحیه سیزدهم شهر کابل جمع آوری کرد.
به گزارش آژانس باختر: همچنان در جریان بررسی هیئت از بازار های ناحیه متذکره، پنجاه بلند گوی که عامل آلودگی صوتی اند نیز جمع آوری شد
مواد جمع آوری شده به خاطر از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا