اخبارTOPجامعهصحت

معین وزارت صحت عامه روی رسیدگی بیشتربه چالش های صحی عودت کننده گان به کشور تاکید کرد

 

کابل6 جدی باختر

معین وزارت صحت عامه در دیدار با نماینده گان دفترمهاجرت سازمان ملل روی رسیدگی بیشتربه چالش های صحی عودت کننده گان به کشور تاکید کرد

دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه با نشر این خبر گفته است

داکترمحمد حسن غیاثی معین پالیسی وانکشاف صحت وزارت صحت‌عامه درنشستی  با داکترعبدالهی وان نماینده دفترمهاجرت سازمان ملل متحد  و داکتر مایکل او جی نماینده سازمان جهانی صحت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وضعیت عودت کنندگان و حل چالش های صحی عودت کننده از کشورهای ایران، پاکستان و بیجا شده گان بررسی شد.

نماینده دفترمهاجرت سازمان ملل در مورد برنامه شان را به هدف رسیدگی به مشکلات صحی عودت کنندگان وراهکار تطبیق آن  معلومات دادند.

معین پالیسی وانکشاف صحت در کنار آن که  کارکرد های  دفترمهاجرت سازمان ملل و سازمان جهانی صحت را در افغانستان ستایش کرد، دیدگاه خود را  روی رسیدگی بیشتربه چالش های صحی  که عودت کننده گان با آن مواجه اند بیان داشت.

نماینده گان این دو نهاد جهانی در راستا حل مشکلات عودت کنندگان در بخش صحی وعده همکاری دادند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا