سیاستاخبارجامعهTOP

معین وزارت اقتصاد کشور: شفافیت در کار موسسات یک امر مهم است

هرات 23 جوزا باختر
نشستی به خاطر هماهنگی ادارات دولتی و موسسات بین المللی با حضور داشت معین مسلکی وزارت اقتصاد کشور، معاون والی هرات، برخی از روسای ادارت دولتی و نماینده‌های موئسسات بین‌المللی در هرات برگزار شد.
مهاجر فراهی معاون والی هرات، در این نشست روی تطبیق بیشتر برنامه های انکشافی درمناطق محروم صحبت کرد و برهماهنگی بیشتر ادارات دولتی و نهاد‌های بین‌المللی تاکید کرد.
از سوی دیگر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد کشور با تاکید بر اولویت بندی نیازهای اساسی مردم دربرنامه‌های کاری‌ نهاد‌های خارجی، بیان داشت که شفافیت در کار موسسات یک امر بسیار مهم است و از نظر وزارت اقتصاد خدمت به مردم به عنوان یک نکته هدف مورد توجه قراردارد.
درادامه روئسای معارف و محیط زیست هرات، ضمن یادآوری نیازهای موجود، خواهان همکاری موئسسات بین‌المللی در بخش‌های مختلف با این‌ اداره‌ها شدند.
در اخیر نماینده های موئسسات بین‌المللی از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان صحی جهان، چالش‌ها و برنامه های کاری شانرا شریک ساختند و از ادامه همکاری با اداره محلی اطمینان دادند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا