اخبارسیاستاقتصادTOP

معین زراعت و مالداری: در تطبیق پروژه‌ها شفافیت و موثریت در نظر گرفته شود

کابل ۹ حوت باختر
مولوی صدراعظم‌ عثمانی، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ریچارد ترانچارد، رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در کابل دیدار و بر موثریت و شفافیت در تطبیق پروژه ها تاکید نمود.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بانشر این خبرنگاشته است: در این دیدار دو طرف پیرامون چگونگی تطبیق پروژه‌ها در بخش توزیع تخم‌های بذری، کودکیمیاوی، خوراکه حیوانی و فعال‌سازی فابریکه لبنیات ریشخور، راه‌اندازی فعالیت‌ها در فصل مناسب زراعت و هماهنگی در تطبیق پروژه‌ها، صحبت نمودند.
در این دیدار معین زراعت و مالداری تاکید نمود که درتطبیق پروژه‌ها شفافیت و موثریت در نظر گرفته شود تا برای مردم سهولت های بیشتر فراهم گردد.
سپس ترانچارد، رییس خوراک و زراعت ملل متحد پیرامون فعالیت‌های این سازمان معلومات داده اظهار داشت که قرار است در هفته آینده کنفرانسی پیرامون جلب‌ کمک‌ها در شهر استانبول کشور ترکیه دایر گردد وتلاش مینماید تا نیازمندی های دهقانان و مالداران افغانستان را در این کنفرانس بخاطر جلب کمک های بیشتر شریک سازد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا