سیاست

مسلمیار : مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه امروز درمقر شورای ملی با هیرف لادسوس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور صلح و امنیت جهانی و هیات همراه ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، دراین ملاقات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد ، مشرانو جرگه رایک عنصر فعال دموکراسی خوانده و به حضور بیش از پنجاه سال ملل متحد درافغانستان و ضرورت حضور و تداوم کمکهای بعدی آن به افغانستان اشاره نموده گفت که افغانستان در آستانه جلسه دوم بن وحد اکثرتا سه سال دیگر درمرحله حساس و در محراق توجه جامعه جهانی قرار داشته و ازرییس مشرانوجرگه درمورد وضعیت فعلی و دور نمای افغانستان و چگونگی کمکهای آن سازمان به پارلمان وسایر نهاد های دموکراتیک طالب معلومات گردید.

مسلم یار ضمن ابراز قدردانی از کمک های قابل ملاحظه ی ملل متحد به افغانستان ، در مورد موقعیت حساس افغانستان معلومات داده و لویه جرگه عنعنوی را پیروزی مردم افغانستان ونماد توانایی نیروهای امنیتی کشور خوانده در مورد پیشرفت های افغانستان و نیز چالشهای موجود صحبت نموده گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته اند و میخواهند با جهان و همسایه گان خود در فضای صلح و همکاری زنده گی نمایند و همسایه گان ما نیز این را بپذیرند که صلح و امنیت افغانستان به نفع آنها و بی ثباتی کشور به ضرر آنها تمام میشود.

رییس مشرانو جرگه برضرورت تامین صلح درکشورتاکید کرد و روابط مجلس سنا را با سایر ارگانهای دولت خوب توصیف نموده گفت که افغانستان یک کشور آسیب پذیر بوده و ارکان ثلاثه آن باید تقابل را کنار گذاشته و بیشتر با تفاهم با هم کار نمایند . موصوف همچنان درمورد ضرورت کمک های ملل متحد به نهادهای دموکراتیک به شمول پارلمان و دارالانشای آن شورا های ولایتی طرح های را ارایه نمود.

درجلسه هردو جانب در مجموع نیاز عاجل افغانستان را کمک به امنیت ، ارتقای ظرفیت های کاری افغانها ، مبارزه با فساد و توجه به شفافیت پروسه های انتخابات دموکراتیک ، برجسته ساختند که هریک آن درگذشته ، چالش هایی را درکشور به وجود آورده است .

 دراین ملاقات عارف الله پشتون رییس روابط بین المللی و محمد کاظم ملوان رییس دارالانشای مشرانو جرگه نیز شرکت داشتند.

هکذا محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه درحالیکه مولوی عبدالولی راجی منشی آن جرگه نیز حضور داشتند ، امروز با برخی اعضای شورای صلح و اخوت ملی ورثه شهدا و معلولین افغانستان در مقر شورای ملی ملاقات نمودند.

 

 

 

 

 دراین ملاقات حاجی محمد اکرم اکبرزاده رییس شورای متذکره ضمن ارایه مشکلات معلولین ، خواستار عضویت معلولین در سازمان دی – پی – آی ملل متحد و اشتراک فعال آنان درکنفرانس دوم بن گردیدند.

نایب اول مجلس سنا ضمن استماع مشکلات آنها ، متعهد گردید که هیئت اداری و کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدای مشرانو جرگه دراین راستا همکاری خواهندنمود.

طبق یک خبر دیگر: حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانو جرگه با مل پاسوال محمد فاروق حساس آمر حوزه چهارم پولیس شهر کابل و آمر حوزه چهارم امنیت ملی ملاقات نموده ، از فعالیتهای شباروزی مسوولین و منسوبین حوزه متذکره در تامین امنیت بهتر لویه جرگه عنعنوی ، تقدیر به عمل آورد و به اساس فعالیت و خدمات بی شایبه مسوولین و منسوبین متذکره ، تقدیر نامه مشرانو جرگه را در حضور داشت برخی سناتوران به آنها تقدیم نمود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا