اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های دولتی

کابل ، 29ثور،باختر
شمارمحدودی ازروزنامه های غیردولتی که نشرات دارد درنشرات خود روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته است .
روزنامۀ اطلاعات روز زیرعنوان “وزیران خارجۀ امریکا وپاکستان دربارۀ افغانستان گفتگو کردند”نوشته کرده است.
انتونی بلینکن وزیرامورخارجۀ امریکا، درنیویارک بابلاول بوتو زرداری همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
مسایل افغانستان ازمحورهای گفتگوی این دیدار بوده است.
وزارت خارجۀ امریکا دراعلامیه ای گفته است که دوطرف دراین دیدار براهمیت همکاری ایالات متحده وپاکستانی درزمینه صلح منطقه یی ، مبارزه با تروریزم ، ثبات افغانستان ، حمایت از اوکراین واصول دموکراتیک تاکید کرده اند.
روزنامۀ 8صبح تحت عنوان “دودانشجوی دانشگاه بدخشان در دریای کوکچه غرق شده اند “نگاشته است .
منابع محلی درولایت بدخشان می گویند که دو دانشجوی دانشکده های علوم اجتماعی وانجنیری دانشگاه بدخشان ، هنگام آب بازی دردریای کوکچه ، غرق شده اند.
به روایت منابع ، این رویداد روز چهارشنبه 28 ثور ، دردریای کوکچه درنزدیکی پل دانشگاه درشهر فیض آباد رخداده است .
منابع به روزنامۀ 8 صبح می گویند که مردم در تلاش پیدا کردن غرق شده ها هستند ،اما تاکنون جسدیکی از آن هایافت نشده است.
این درحالی است که یک جوان دیگر درهلمند دررودخانه یی غرق شد.
ختم/ شوخک ……ک…..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا