اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی ازروزنامه های غیرحکومتی درپایتخت

کابل/20دلو/ باختر

شماری ازروزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که نشرات دارند به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را دربارۀ رویدادهای جاری منطقه نشرکرده اند.

روزنامه ۸ صبح تحت عنوان   مسوول ادعا می کنند که حدود ۸۵ درصد ساکنان ولایت شما کابل به اومیکرون مبتلا شده اند نوشته کرده است .

مسوولان شفاخانه های کوید 19 درولایت های پروان ، کاپیسا و پنجشیر ازجهش بی پیشینه نوع جدید ویروس کرونا ( اومیکرون )  دراین ولایت خبرمی دهند . به گفته آنان  ۷۰ تا ۸۵ درصد ساکنان این ولایت ها به اومیکرون متبلا شده اند.

روزنامه اطلاعات روز زیرعنوان هئیاتی ازطالبان برای بحث روی کمک های بشردوستانه به سویس رفته است نگاشته است.

وزارت خارجه سویس اعلام کرده است که یک هئیات از طالبان برای گفت و  گو بامقام های سویسی و سازمان های غیردولتی درمورد دسترسی به کمک های بشردوستانه و حقوق بشربه جینوا سفرکرده است. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا