نوروز 1400اخبارجامعهتبصره و مرور بر مطبوعات

قرن جدید را با چه پیامی آغاز می کنیم؟

کابل/ اول حمل/ باختر
امروز، آغازین نوروز قرن جدید خورشیدی است. ما قرن جدید خورشیدی را با چه پیامی اغاز می کنیم؟
مفسر آژانس اطلاعاتی باختر به قرنی که دیروز پایان یافت و به قرن جدید خورشیدی که امروز اولین روز آن است، نگاهی افگنده است ومی نگارد: اگر به صد سال قبل برگردیم و رویداد های آن زمان را به بررسی بگیریم و تحلیل کنیم، می بینیم که مردم افغانستان قرن گذشته را در فضای مالامال از غرور و احساسات ملی برخاسته از استرداد استقلال کشور به رهبری و زعامت امان الله خان غازی، شاه جوان، مترقی و وطندوست آغاز کردند. مردم افغانستان دو سال قبل از آغاز قرن گذشته استقلال کامل سیاسی خویش را به دست آوردند و قرن را با برنامه های گستردۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز کردند. افغانستان با کشورهای متعدد جهان روابط دیپلماتیک برقرار کرد و در سطح جهان به عنوان یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی معرفی شد و جایگاهش را در میان کشور های مستقل تثبیت کرد.
مردم افغانستان توقع داشتند که کشور شان به مدارج عالی پیشرفت و ترقی نایل شود؛ اما متاسفانه در پی مداخلات گوناگون خارجی و بغاوت های داخلی برنامه های ترقی خواهانۀ امان الله خان غازی تطبیق نشد و کشور یک دورۀ سیاه هرج و مرج را هرچند کوتاه بود، تجربه کرد. بعد دورۀ نظام سازی آغاز شد و افغانستان آهسته آهسته به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی حرکت کرد.
ما در قرن گذشته رژیم های مختلفی تجربه کردیم از شاهی مطلقه گرفته تا شاهی مشروطه، دهۀ دموکراسی و جمهوریت، جمهوریت دموکراتیک، جمهوری اسلامی، امارت اسلامی و غیره، از رویدادهای گوناگونی عبور کردیم و فراز و نشیب های فراوانی پشت سرگذاشتیم و به خاطر شماری از این رویدادها قیمت گرانبها نیز پرداختیم.
متاسفانه افغانستان در قرن گذشته به میدان رقابت های منطقه یی و جهانی مبدل شد و قربانی اصلی این رقابت ها، مردم افغانستان شدند. قرن گذشته، جنگ را به ما به میراث گذاشته است و مردم افغانستان از چهاردهه بدین سو بار سنگین این جنگ تحمیلی را بر دوش می کشند. هرچند ما با خرسندی وخوشی از نوروز استقبال می کنیم و آن را گرامی می داریم که باید بداریم،اما بار جنگ بر شانه های مردم سنگینی می کند و از خوشی های آنان می کاهد، روح و روان آنان را آزار و اذیت می کند. پرسش این است که اگر ما قرن گذشته را با پیام استقلال و آزادی، پیشرفت و ترقی آغاز کردیم، این قرن جدید را باید با چه پیامی آغاز کنیم؟
پاسخ روشن است: ما باید این قرن را با پیام صلح آغاز کنیم. ما به عنوان ملتی که هزاران سال تاریخ پرافتخار داریم و بر آن می بالیم و افتخار می کنیم، باید از اولین روز این قرن به خاطر تامین صلح باعزت، سراسری و پایدار در کشور کار کنیم. ما باید یک واقعیت را درک کنیم اگر نتوانیم به این جنگ تحمیلی پایان دهیم، هر گز نمی توانیم به پیشرفت و ترقی پایدار و مستحکم نایل شویم. صلح اولویت ماست و به خاطر آن باید تلاش کنیم.
آرزوی مردم افغانستان این است که در قرن جدید خورشیدی همۀ آن ارمان ها و اهداف شان که در قرن گذشته تحقق نیافت، تحقق یابد و افغانستان هم از هیولای جنگ رهایی یابد وهم به مدارج عالی پیشرفت وترقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نایل شود.
نوروز وقرن جدید به همه مبارک باد! ن.ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا