اخباراقتصادجامعهTOP

فروش هزاران قیراط زمرد پنجشیر به ارزش یک صدو چهل ودو هزاردالر

بازارک 26 جدی باختر
بیش ازهفت هزارو چهارصدو سی قیراط زمرد معادن پنجشیر، به فروش رسید.
مولوی محمد قاسم امیری رییس معادن وپترولیم پنجشیربه آژانس باخترگفت: این مقدارزمرد، امروز دربدل یک صدوچهل ودو هزاردالر امریکایی به تاجران به فروش رسید.
مولوی محمد قاسم امیری رییس معادن و پترولیم پنجشیر گفت: اداره آنان یازدهمین جعبه محصول زمرد تازه استخراج شده از معادن پنجشیر را از طریق داوطلبی با حضور هیئت کمیته نظارت از معادن پنجشیر و شماری از تجاران سنگ به فروش رساندند.
رییس معادن و پترولیم پنجشیر اضافه کرد که این جعبه‌ از محصول تازه استخراج شده زمرد پنجشیر به وزن مجموعی 7 هزارو 430 اعشاریه 3 قیراط به قیمت یکصدو 42 هزار دالر دالر به بازرگانان کشور فروخته شد.
چندی پیش بسته‌ی دیگر از محصول زمرد پنجشیر نیز به وزن مجموعی یک هزار و 519 قیراط به قیمت 198 هزار 200 دالر از طریق داوطلبی به فروش رسیده بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا