سیاست

فرمان تقنینی حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد انفاذ ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی .

 

ماده اول :

بتاسی از حکم مندرج ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی را، توشیح میدارم.

ماده دوم :

وزیر عدلیه ووزیر دولت درامور پارلمانی موظف اند این فرمان را در خلال مدت (30) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی ، به آن شورا تقدیم نمایند.

 ماده سوم :

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با ضمیمه مذکور در جریده رسمی نشرگردد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا