اخبارامنیتآموزش

فراغت یک صد سرباز ازیک دوره آموزش های نظامی درلوگر

شهرپل علم 2 جدی باختر
یک صد سرباز، ازیک دور آموزش های نظامی در لوگر فارغ شدند.
این نظامیان دو ماه را زیر نظر مربیون افغان آموزش های نظامی- عقیدتی دیدند.
انس سخنگوی پولیس لوگربه آژانس باخترگفت که این سربازان، پس از فراغت به واحد های نظامی در لوگر برگشتند تا برای مردم تامین امنیت کنند.
نظامیان فارغ شده ، وعده کردند که از راه اندوخته های شان، درتامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا