اخبارامنیتآموزش

فراغت ده ها مامورپولیس ازیک دورآموزش های مسلکی درغور

شهرفیروزکوه 30 جدی باختر
ده ها مامورپولیس درغور،ازیک دورآموزش های نظامی فارغ شدند.
این نظامیان، برای یک هفته، ازسوی مربیون افغان آموزش های مسلکی- نظامی دیدند.
مولوی عبدالرحمان بدری سخنگوی پولیس غوربه آژانس باخترگفت: دراین دور، هفتاد وپنج مامورپولیس آموزش دیدند.
اوگفت که روند آموزش های مسلکی پولیس درغور، تا آخر سال همچنان ادامه دارد.
با این حال، سربازان فارغ شده ازاین دورآموزشی، دوباره برای تامین امنیت مردم، به واحد های نظامی شان در غورمستقرشدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا