اخبارجامعهآموزش

فراغت ده ها عالم دین ازدارالعلومی درکاپیسا

محمود راقی 24 دلو باختر
ده ها عالم دین، ازدارالعلومی درکاپیسا فارغ شدند.
این عالمان، دریک دوره ی دوساله، دررشته های مختلف علوم اسلامی، آموزش دیدند.
درمراسم دستاربندی این علما، شماری ازعلمای اسلامی، مسوولان محلی، طالب العلمان ومردم شرکت داشتند.
شیخ صبغت الله مولوی زاده در رابطه به این دارلعلوم معلومات داده گفت ، این دارلعلوم بعداز پیروزی امارات اسلامی درولسوالی حصه اول کوهستان به فعالیت آغاز نموده این یک سهولت برای علما ومردم مامیباشد،علما وشایقین میتوانند بدون کدام مشکل علوم اسلامی را فراگیرند.
این دارالعلوم درکاپیسا، درجریان بیش از دوسال ازحاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، هزاران تن را در رشته های مختلف علوم اسلامی، فارغ داده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا