اخبارجامعه

عودت بیش از هزارو ۵۰۰ مهاجر ازایران به کشور

کابل اول حوت باختر
یک هزار و ۵۹۳ مهاجر از ایران به گونه اجباری و داوطلبانه در ۲۴ ساعت گذشته ازطریق مرز اسلام قلعه هرات به کشور برگشت کردند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۷۶ نفر آنها نیازمند شناسایی شدند وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر غذایی دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا