اخبارجامعه

عودت بیش ازیک هزار و ۳۰۰ مهاجر ازپاکستان به کشور

کابل،2 جدی، باختر
یک هزار ۳۵۹ مهاجر در ۲۴ ساعت گذشته از مرز های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.
به اساس گزارش آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهاربه آژانس باختر، ۱۷۲ خانواده شامل ۸۹۶ تن از مرز یاد شده طور جبری به و طن عودت نمودند، و پس از ثبت ریاست امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند که
برای هر خانواده مبلغ 10 هزار افغانی از جانب کمیته موظف نیز توزیع شد.
همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۹۰ خانواده که شامل ۴۶۳ تن بودند، که پس ازثبت در کمیته های موظف، جهت کمک بیشتر به دفاتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا