اخبارجامعهTOP

علمای شیعه در هرات؛ هیچ دختری درپیوند به بدحجابی بازداشت نشده است

هرات 15 دلو باختر
علمای شیعه درهرات، ادعایی را که گویا شماری ازدختران به دلیل بد حجابی توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند را رد کردند.
این علما درنشست درواکنش به این شایعات، گفتند: برای دفع همچوشایعات و دورغ پراگنی ها، باید میان مردم وامارت اسلامی، اعتماد وهمبستگی استحکام بیشتر یابد.
به گزارش آژانس باختر، سخنرانان این نشست،می گویند دشمنان می خواهند از طریق این چنین تبلیغات و ترور شخصیت ها، بین اقوام، مذاهب و امارت اسلامی فاصله ایجاد کنند.
برخی رسانه های بیرونی، اخیرا شایعاتی را مبنی بربازداشت وزندانی ساختن شماری دختران درچند ولایت، درپیوند به بد حجابی پخش کردند.
علما ومردم درنشست های متعددی درولایت های مختلف ازجمله، کابل، بامیان، دایکندی، بلخ وهرات، شایعات بازداشت دختران توسط امارت اسلامی را دروغ خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا