اخبارفرهنگ

عباسی: به خاطر حفاظت منارجام از آسیب سیلاب ها، دریاهای کنار آن پاک کاری شد

کابل / 24 حوت / باختر
رییس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ، می گوید که به منظور حفاظت منارجام غور از آسیب سیلاب های احتمالی، دریا های هریرود و جام که درکنار آن قرار دارد، پاک کاری شد .

عبدالاحد عباسی، رییس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ، درمصاحبۀ با خبر نگار آژانس باختر، گفت که منارجام غور یکی از آبده های تاریخی منعصر به فرد در افغانستان است که درسال 2002 میلادی شامل فهرست میراث فرهنگی جهانی شد و بعد یونسکو درحفاظت و ترمیم منارجام یک سلسله کار های را انجام داد .
او گفت که همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر جلوگیری از آسیب سیلاب ها، دراطراف منارجام دیوارهای استنادی اعمار کرد .
وی افزود که دراین اواخر زلزۀ که در بادغیس رخ داد، سرو صدا های بلند شد که گویا از اثرآن منارجام صدمه دیده است و این موضوع دررسانه ها نیز باز تاب پیدا کرد.
به همین اساس وزارت اطلاعات وفرهنگ تصمیم گرفت که یک هیئت تخنیکی به آن ساحه فرستاده شود و همچنان ریاست الوزرا نیز تاکید کرد که یک هیئت هرچه زود تر به منظور بررسی ساحۀ منارجام، اعزام شود .
به همین ترتیب هیئتی متشکل از متخصصان وزارت های انکشاف دهات، انرژی و آب و همچنان متخصصان ریاست های باستانشناسی و حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ و نمایندۀ یونسکو به ساحۀ منار جام سفر کردند.
وی گفت: طوری که منارجام را بررسی کردیم، این منار از سال های متمادی درخطر قرارداشته و میلان پیدا کرده است .
به گفته وی، متخصصان هاید رولیک، در رابطه به سیلاب های که تهدید است برمنار، از نزدیک ساحات را سروی کردند که چگونه بتوانند جلو سیلاب را بگیرند، هیئت باستانشناسی ساحات باستانی اطراف منارجام را سروی کرد و گروه تخنیکی آبدات تاریخی، وضعیت منارجام را بررسی کرد تا برای تحکیم منار اقدامات لازم صورت بگیرد .
او گفت که هیئت اعزامی پس از تکمیل بررسی و مطالعات شان از منار جام، به کابل برگشتند واکنون گزارش ابتدایی از نتایج بررسی های شان را به ریاست الوزرا و وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه خواهند کرد.
به همین ترتیب این هیئت، نظریات مسلکی و تخنیکی و نیازمندی ها درساحۀ منارجام را درقالب پروپوزل به ادارۀ یونسکو ارائه می کند که دربهار سال آینده یک سلسله کارهای و اقداماتی عملی درزمینۀ استحکام و حفاظت منار جام صورت بگیرد.
عباسی، دررابطه به این که درسراسر کشور چه تعداد آبده های تاریخی وجود دارد ؟ خاطرنشان کرد که به خاطر مساعد نبودن شرایط مناسب، تا حال سروی عمومی از تمام ولایت های کشور صورت نگرفته است و اما تا کنون درحدود 2 هزار آبدۀ تاریخی فهرست شده است که اکثریت آن به ترمیم اساسی و حفاظت نیاز دارد.
وی گفت: درطورسال های متمادی، آنچه که دراختیار وزارت اطلاعات وفرهنگ و ریاست حفظ آبدات تاریخی قرارداشت و همچنان به کمک همکاران بین المللی؛ شماری از آبده های تاریخی ترمیم شده است .
او اضافه کرد که اما شمار زیادی از آبده های تاریخی دراثر حوادث طبیعی و نبود بودجۀ کافی، درمعرض خطرقراردارد که باید درراستای حفاظت این آبده ها، توجه و رسیدگی لازم صورت بگیرد.
رییس حفظ آبدات تارخی، افزود که با آن هم به کمک شماری از موسسات خارجی، درننگرهار کار یک پروژه آبده تاریخی جریان دارد و در تپۀ نارنج که یک ساحۀ باستانی است، نیز کار های حفاظتی درحال اجرا است.
عباسی، خاطرنشان کرد: درصورت که بودجۀ انکشافی دراختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قراربگیرد، کار پروژه های نیمه کارۀ سال های 1399 و 1400 ، را تکمیل می کنیم و برای سال آینده شمار دیگری از آبده های تاریخی کشور را پروژه سازی می کنیم.
به همین ترتیب، رییس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ، تاکید کرد که آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور، متعلق به تمام مردم افغانستان و هویت و افتخار آنان است .
وی، از مردم تقاضا کرد که درحفاظت و حراست میراث های فرهنگی کشور، امارت اسلامی و وزارت اطلاعات وفرهنگ را همکاری کنند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا