اخباراقتصادجامعه

عاید چهل وچهارملیونی شاروالی تالقان

شهرتالقان 14 جدی باختر
مسوولان درتخار، ازعاید چهل وچهار ملیونی شاروالی تالقان خبردادند.
این عواید درشش ماه نخست امسال، از درک تکس اماکن ، صفایی شهر و دیگر سرچشمه های عایداتی به دست آمده است.
قاری نقیب الله محمدالله شاروال تالقان مرکز تخار درنشست گزارش دهی از کارکرد های این اداره گفت: درجریان شش ماه نخست امسال ، چهل وچهار ملیون افغانی عاید داشته اند.
او از تطبیق ده ها پروژه ی توسعه یی در تخار خبرداد و گفت که ده ها پروژه ی دیگر در دستور کار قرار دارد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا