اخباراقتصادTOP

عاید بیست وپنج ملیونی اداره ی احصائیه ومعلومات پروان

چاریکار6 حوت باختر
ریاست احصایه و معلومات پروان، بیش از بیست وپنج میلیون افغانی عواید گردآوری کرده است.
مولوی شفیق الله شهزاد رییس احصائیه ومعلومات پروان به آژانس باخترگفت که این اداره در طی ده ماه گذشته از مدرک توزیع تذکره برقی جدید و کاغذی، اصلاح، تاییدی، وافیات و کارت تولد، بیست و پنج میلیون و سه صدو شصت وسه هزار و یک صد افغانی عواید گرد آوری کرده است.
اوگفت که تلاش دارند با گسترش خدمات شان، عاید بیشتری جمع آوری کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا