اخباراقتصادTOP

طرح جلوگیری از داد و ستد اسعارخارجی درجلسۀ نوبتی کمیتۀ تخنیکی کمیسیون اقتصادی

کابل، ۲۶ جدی، باختر
نشست نوبتی کمیتۀ تخنیکی کمیسیون اقتصادی امروزدر قصر مرمرین برگزارشد و طبق آجندا پیرامون موضوعات ارایه شده بحث همه جانبه صورت گرفت.
در این نشست طرح جلوگیری از داد و ستد اسعار خارجی از سوی ریاست عمومی اداره امور، موضوع پرداخت پول باقیماندۀ از بابت رویالیتی تالک قبل از فتح در اداره قبلی کابل از سوی مقام عالی ریاست الوزراء، مسودۀ پالیسی عواید سکتور معادن از جانب وزارت معادن و پترولیم، همچنان پیرامون موضوع تادیه پول باقیماندۀ قرارداد چوب تحکیماتی با ریاست تصدی زغال سنگ شمال از سوی شرکت ساختمانی و سرک سازی تعاون افغان، بحث همه جانبه صورت گرفت.
همچنان دراین جلسه فیصله به عمل آمد تا موضوعات یاد شده با در نظرداشت نظریات کمیتۀ تخنیکی جهت تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اقتصادی ارایه گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا