سیاستاخباراقتصادTOP

طرح جدیدی انکشاف پروژه مس عینک درمحور جلسه کمیسیون اقتصادی

کابل، ۳ جدی، باختر
به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی امروز در قصر مرمرین تدویر یافت و طبق آجندا بر موضوعات تعیین شده بحث شد.
دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ در این جلسه طرح جدیدی انکشاف معدن مس عینک لوگر و همچنان آغاز پروژۀ حفر عاجل معدن زیر زمینی به میتود جدید از سوی شرکت چینانی ام سی سی جهت بحث ارایه گردید
در جلسه بعد از بحث همه جانبه به کمیته بین الوزارتی به ریاست وزارت معادن و پترولیم وظیفه سپرده شد، تا در مورد طرح ارایه شده با شرکت قراردادی نشست تخنیکی داشته باشد و گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی پیشکش نماید.
در این نشست همچنان گزارش ارزیابی وضعیت قرارداد بلاک نفت و گاز قشقری از سوی وزارت معادن و پترولیم نیز پیشکش گردید. گزارش ارایه شده بعد از ارزیابی تائید و به کمیته بین الوزارتی به ریاست وزارت معادن و پترولیم وظیفه داده شد که در مورد اعمار تصفیه خانه نفت مازوت، سرمایه گذاران را جذب تا تصفیه خانه معیاری را ایجاد نماید.
همچنان درجلسه موضوع تدارک منبع تمویل کننده جهت تکمیل ۲۰ فیصد کار باقیماندۀ سرک امتداد یافته از ولسوالی بهارک تا ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان نیز برای بحث پیشکش گردید، که بعد از بحث مفصل فیصله شد تا وزارت فواید عامه تمامی زوایای تخنیکی و مالی پروژۀ یاد شده را ارزیابی نماید و گزارش خود را با معاونیت اقتصادی شریک سازد. این سرک ۱۵۰ کیلومتر طول دارد، که ۸۰ فیصد کار آن تکمیل گردیده است.
هکذا در این جلسه به کمیته متشکله از نمایندگان شرکت دولتی نفت و گاز، اداره ملی نورم و استندرد و ریاست تدارکات ملی وظیفه داده شد تا در مورد آن عده از قرارداد های نفت ادارات دولتی که قیمت تخمینی آن بالاتر از ۲۰ میلیون افغانی باشد، در این عرصه نشست تخنیکی مشترک برگزار و گزارش خود را به معاونیت اقتصادی شریک نماید.
در این جلسه خواست های مردم ولایات مشرقی در ارتباط به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی جهت بحث پیشکش گردید و بعد از بحث همه جانبه به کمیته بین الوزارتی تعیین شده وظیفه سپرده شد تا در مورد این موضوع ارزیابی همه جانبه را انجام داده و گزارش خویش را به معاونیت اقتصادی ارایه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا