اخباراقتصادTOP

صادرات پنجاه وسه هزارتن میوه ی خشک کندهارافغانستان به بازارهای جهانی

 

کندهار15 قوس باختر

مسوولان، ازصادرات پنجاه وسه هزار تن میوه ی خشک کندهار خبردادند.

این میوه، درجریان امسال ، به بازار های جهانی صادر شده است.

انجنیرعبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری کندهاربه آژانس باخترگفت که ازدرک صادرات این میوه ی خشک، یک صدو هشتاد ویک ملیون دالر پول به دست آمده است.

میوه ی خشک کندهار، امسال به پاکستان، هند، چین، دوبی و کشورهای اروپایی وامریکایی صادر شده است.

این درحالی است که هنوزهم روند صادرات میوه ی خشک کندهاربه بازار های جهانی ادامه دارد.

کندهاربا تولید میوه های خشک باکیفیت ومزه دار، دربازار های داخلی، منطقه یی وجهانی خریداران زیادی دارد.

افزایش روز افزون صادرات میوه ی خشک کندهار، باغ داران ، کارخانه داران و در نهایت تجار را خرسند کرده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا