اخباراقتصادTOP

صادرات دیگ های بخار تولید بلخ، به بازارهای جهانی

شهرمزارشریف 1 دلو باختر
دیگ بخار تولیدی دربلخ، اکنون فراتر از مرز های افغانستان ، دربازار های جهانی به فروش می رسد.
عبدالجلیل مالک یکی از فابریکه های تولیدی دیگ بخار در بلخ می گوید: تولیدات آنها، اکنون تا بازار های ازبکستان، روسیه و کشورهای عربی رسیده و خریداران زیادی دراین کشورها دارند.
اوبا گشایش فابریکه ی تولید دیگ بخار، توانسته است، ده ها جوان را نیز صاحب شغل کند، کارخانه او روزانه تا دوصدو پنجاه دیگ بخار تولید می کند.
عبدالجلیل می گوید: درتلاش است با افزایش میزان تولید، درکنار بازار های داخلی وکشورهایی چون ازبکستان، روسیه و کشورهای عربی، به سایر کشور های جهان نیز دیگ بخار صادر کنند.
طبق آمارها، درحال حاضر، یک هزاروهفت صد فابریکه تولیدی دربخش های مختلف در بلخ فعال اند کارخانه های که درکنار تولید مواد مورد نیاز شهروندان، برای نزدیک به سی هزارتن، زمینه کار را نیزفراهم کرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا