اخباراقتصادTOPجامعه

شورای عالی صندوق انکشاف زراعت؛ برای کمک با دهاقین بیش از دو میلیارد افغانی هزینه می کند

کابل5 حوت باختر
در نشست شورای‌عالی صندوق انکشاف زراعت که به ریاست مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت وزارت زراعت و مالداری و با حضور اعضای هیئت رهبری آن صندوق برگزار شد، پیش پرداخت ۲ میلیارد و دو صد میلیون افغانی خدمات مالی اسلامی برای دهقانان، مالداران و متشبثین بخش‌های زراعت و مالداری، درسال سالروان عیسوی تصویب شد.
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز با ارسال این خبر به آٰژانس باختر گفته است: درنهمین نشست شورای عالی صندوق وجهی انکشاف زراعت که تحت سرپرستی مولوی عطالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری و با شرکت اعضای شورا و متخصصان مالی برگزار شد، روی فعالیت‌های صندوق انکشافی زراعت در سال ۲۰۲۳ معلومات داده شد و برنامه های سال ۲۰۲۴ بررسی شد، شرکت کنندگان نشست، دیگاه شان را روی برنامه های آن صندوق در سالروان عیسوی بیان داشتند.
دراین نشست، پیش پرداخت مبلغ ۲.۲ میلیارد افغانی برای دهقانان، مالداران و متشبثین سکتور‌های زراعت و مالداری در سال روان عیسوی از سوی آن صنوق تصویب شد.
این مبلغ به منظور رشد و انکشاف زراعت و مالداری و گسترش سرمایه گذاری برای متقاضیان، از طریق خدمات مالی اسلامی وکاله و مرابحه پرداخت می‌شودکه بیشتر از ۵ هزار دهقان تحت پوشش قرار خواهد داد.
مولوی عطالله عمری وزیر زراعت در این نشست گفت: خدمات صندوق انکشاف زراعت برای مالداران، باغداران و دهقانان مفید بوده کوشش شود که ارائه خدمات مالی اسلامی بیشر، موثریت بیاید و مردم بتوانند از قرضه ها مستفید شوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا