سیاستاخبارجامعهTOP

شماری از نمایندگان نهاد های کمک رسان بین المللی از تورخم ننگرهاردیدن کردند

کابل دوم حوت باختر
نمایندگان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان ، سازمان بین المللی مهاجرت ،میشن و ایچو به منظورارزیابی کار های انجام شده از تورخم ننگرهار دیدن کردند.
دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است: به اساس معلومات ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار بخت جمال گوهر، آمرانتقالات تورخم با نمایندگان متذکره درمورد عودت مهاجرین از پاکستان به کشور معلومات داده و نیز مشکلات مهاجرین را دربرخی موارد با آنها شریک کرد.
وی همچنان تاکید کرد که روند برگشت مهاجرین ممکن است در آینده نزدیک دوباره زیاد شود، بنابراین باید از قبل برای آن آماده باشیم تا بتوانیم مشکلات شان را به شکل درست و در هماهنگی با نهاد های کمک رسان مدیریت نمایم.
نمایندگان یاد شده همچنان از تداوم کمک و همکاری نهاد های شان اطمینان دادند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا