اخباراقتصادجامعه

سیستم های مدیریت اطلاعات، تفتیش و تعقیب شکایات  وزارت مالیه به بهره برداری سپرده شد

کابل / 7 جدی / باختر

رییس عمومی تفتیش داخلی  وزارت مالیه، درمراسم افتتاح سیستم های مدیریت اطلاعات، تفتیش و تعقیب شکایات این وزارت، برکمپیوتری شدن تمام روند های تفتیش جهت شفافیت بیشتر تاکید کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ به سلسله اصلاحات تفتیش داخلی، سیستم مدیریت اطلاعات تفتیش  و همچنان سیستم تعقیب شکایات از اثر تلاش رهبری ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه ایجاد شده است.

دراین مراسم ، انجنیر عبداللطیف خالد رییس عمومی تفتیش داخلی  وزارت مالیه، درصحبتی برکمپیوتری شدن تمام روند های تفتیش جهت شفافیت بیشتر تاکید کرد و از ریاست های مربوط خواست که از این سیستم در سایر بررسی های خویش استفاده کنند.

همچنان وی افزود که برای بار نخست از این نوع سیستم ها در ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه استفاده می شود و تفتیش داخلی به گونۀ کلی کمپیوتری می شود.

 او، خاطرنشان کرد که پس از این در ریاست عمومی تفتیش داخلی سیستم تازه ایجاد شدۀ تعقیب شکایات، جهت رسیدگی بهتر به شکایات دریافت شده از مراجع مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این ریاست تمام تلاش های خویش را بکار خواهد برد تا به شکایات واصله به موقع و دقیق رسیدگی کند.

همچنان وی ابراز امید واری کرد که در آیندۀ نزدیک سیستم های دیگری مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت، طی مراحل اسناد و آرشیف الکترونیکی جهت اصلاح و مؤثریت امور ایجاد خواهد شد.  باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا