اخبارفرهنگTOP

سفرچهارگردشگرخارجی به بامیان باستان

بامیان 7 حوت باختر

چهارگردشگرخارجی، به بامیان باستان سفرکردند.

این گردشگران، ازکشورهای فرانسه، امریکا واسلوانیا اند ودرجریان اقامت در بامیان، ازبنا های تاریخی وجاذبه های طبیعی آن، دیدن کردند.

آنا تاسیک گردشگراسلوانیایی ازسفربه بامیان ابراز خرسندی کرد. او که استاد اسکی در کشورش است، با دیدن کوه های بلند وبرفی، مکان اصلی ورزش اسکی، ذوق زده شد.

مولوی صفی الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان به آژانس باختر گفت که روزتا روز، برمیزان سفرگردشگران خارجی به بامیان، افزود می شود.

اوگفت که همه سهولت ها، برای گردشگران خارجی دربامیان مساعد است.

با روی کارآمدن امارت اسلامی وتامین امنیت وثبات سرتاسری درافغانستان، میزان سفر گردشگران خارجی به کشور، روزبه روز درحال افزایش است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا