اخبارتکنالوژی

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سرپل رفت

سرپل، 27 ثور، باختر
مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور دریک سفرکاری امروز به سرپل سفرکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ قاری خطاب رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سرپل هدف ازسفر سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را به آن ولایت ، تطبیق پروژه های مخابراتی و فایبر نوری، رفع چالشها و مشکلات شبکه های مخابراتی و سهولت های بیشتر دربخش مخابرات وتکنالوژی معلوماتی سرپل عنوان کرد.
حقانی برای رفع چالشها و مشکلات شبکه های مخابراتی، توسعه و رشد سهولت های بیشتر ریاست مخابرات سرپل وعدهٔ همکاری داد.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا