سیاستاخباراقتصادTOP

سرپرست د افغانستان بانک: پول افغانی طی یکسال گذشته نسبت به اسعار بسیاری کشور های منطقه و جهان ارزش خود را ثابت نگهداشته است

کابل23 جوزا باختر
سرپرست د افغانستان بانک در نشست شورای عالی این بانک گفت که پول افغانی طی یکسال گذشته نسبت به اسعار بسیاری کشور های منطقه و جهان ارزش خود را در مقابل دالر امریکایی ثابت نگهداشته و روبه بهبود بوده است.
دفتر مطبوعاتی د افغانستان بانک امروز با نشر این خبر گفته است: هدایت الله بدری سرپرست د افغانستان بانک در این نشست ابتدا پیرامون تطبیق موثر سیاست های پولی، وضعیت سکتور بانکی، تلاش ها برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور، میکانیزه سازی فعالیت صرافی ها، دسترسی مردم به خدمات مالی و اجراات د افغانستان بانک در این زمینه صحبت نمود.
او از بهبود وضعیت دارایی، مدیریت و نقدینه گی بانکها صحبت کرده، همچنان تصریح کرد که سپرده های مردم در سکتور بانکداری اسلامی نظر به ربع قبلی 4 در صد افزایش را نشان می دهد.
متعاقباً گزارش های مفصل شش ماه دوم اجراات سال 1402 در عرصه های تطبیق سیاست های پولی، بهبود سکتور بانکی، توسعه بانکداری اسلامی، پیشرفت ها در زمینه سیستم های تادیاتی و پلان های سال 1403 بخش های سکتوری د افغانستان بانک به بحث گرفته شد.
گفتنی است طی این جلسه پیشنهاداتی نیز در جهت عرضه خدمات بهتر به مردم افغانستان از جانب آمریت های مربوطه، مطرح گردیده که مورد منظوری شورای عالی د افغانستان بانک قرار گرفت.
باید یادآور شد که شورای عالی د افغانستان بانک بالاترین مرجع تصمیم گیری در قبال سیاست های این بانک است و به شکل ربعوار که طی یکسال چهار مرتبه می شود، تدویر جلسه می نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا