اخبارجامعه

سروی تخنیکی، اجتماعی و محیط زیستی ظرفیت آب دریای غوربند انجام شد

 

کابل2 ثور باختر

وزارت انرژی و آب روند سروی تخنیکی، اجتماعی و محیط زیستی ظرفیت آب دریای غوربند را تکمیل کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب امروز با نشر این خبر نگاشته است: تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی غوربند چاریکار سروی تخنیکی، اجتماعی و محیط زیستی ظرفیت آب دریای غوربند را انجام داد.

بر اساس سروی متذکره ظرفیت آب دهی دریای غوربند در فصل بهار حدود 250 متر مکعب در ثانیه، در فصل تابستان 50 متر مکعب در ثانیه، در فصل خزان 40 متر مکعب در ثانیه و در فصل زمستان 140 متر مکعب در ثانیه می باشد. قابل یادآوری است که بر مبنای دیتای یاد شده از آب دریای غوربند برای نوشیدن، زراعت و صنعت استفاده خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا