اخبارجامعهآموزش

ساخت وترمیم بیست ساختمان مکتب درارزگان؛ هزاران شاگرد به فضای مناسب درسی دست می یابند

ترینکوت 22 ثورباختر
با ساخت وترمیم بیست ساختمان مکتب در ارزگان، انتظارمی رود، هزاران شاگرد به فضای مناسب درسی دست یابند.
قرار است برای سیزده مکتب درارزگان ساختمان های جدید ساخته شود و همچنان، هفت ساختمان دیگرمکاتب، ترمیم شود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، هزینه ی ساخت وترمیم این ساختمان های مکتب در ارزگان را می پردازد.
داکتر فواد، مسوول ولایتی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در، دردیدار با مولوی مولاداد حسن رییس اقتصاد ارزگان گفت که ساختمان برای این بیست مکتب در ارزگان، درجریان همین سال ساخته خواهد شد.
انتظارمی رود با ساخت این ساختمان ها، هزاران شاگرد، به فضای مناسب درسی دست یابند.
ازسویی هم صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل وعده داده، تا برای این بیست مکتب، معلمانی به سطح تحصیلی لیسانس بگمارد.
شاگردانی که قرار است برای شان صنف های درسی ساخته شود، خرسند اند.
آنان می گویند با دستیابی به فضای مناسب درسی، درکیفیت آموزش شان بهبودی به میان خواهد آمد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا