اخبارجامعهآموزش

ساخت مکاتب ومدارس دینی برزمین های اهدا شده ازسوی مردم درفراه

 

فراه 14 حوت باختر

مردم فراه، درجریان همین سال، ده ها جریب زمین شان را به معارف اهدا کرده اند، روی این زمین ها، چندین مکتب ومدرسه ساخته شده است.

مولوی اخترمحمد زعیم رییس معارف فراه به آژانس باخترگفت: درجریان همین سال، بیش ازبیست وهشت جریب زمین ازسوی مردم به معارف اهدا شده است.

اوگفت: روی این زمین ها، توانسته اند چندین مکتب ومدرسه بسازند.

با ساخت این مکان های آموزشی، هزاران دانش آموز، به فضای مناسب درسی دست یافته اند.

مسوولان در فراه از انسان های خیرمی خواهد که همچنان به معارف کمک کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا