سیاستاخبارTOPجامعه

روی چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و توسعه شهری صحبت شد

 

کابل30 ثور باختر

با تأمین امنیت سراسری و فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری، تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند که در مناطق مختلف افغانستان به‌خصوص در قسمت مسکن، شهرک‌ها و توسعه شهری سرمایه‌گذاری کنند.

دفتر مطبوعاتی وزارت شهر سازی و مسکن امروز با نشر این خبر گفته است

شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، مولوی روح الله احمدی معین مسکن، امور ساختمانی و انکشاف زون‌ها و شیخ مدارعلی کریمی بامیانی معین امورشهری و سایر مسوولین مربوط، جلسه کردند.

در این نشست ، هیئت رهبری وزارت شهرسازی و مسکن در مورد چگونگی سرمایه‌گذاری بالای مسکن، شهرک‌ها و شهرسازی صحبت و تبادل نظر کرد.

همچنان شرکت‌کنندگان صحبت کردند که چگونه پروژه‌های مربوط به مسکن، شهرک‌ها و توسعه شهری در زمین‌های امارتی و شخصی اجرا گردد.

به همین ترتیب، در جلسه انواع مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از انواع مسکن به عنوان نمونه توسط مسوولین مربوطه وضاحت و نمایش داده شد.

وزارت شهرسازی و مسکن برای همه سرمایه‌گذاران آرزومند است که بهترین شرایط در افغانستان فراهم شده باشد تا بالای مسکن، شهرک‌ها و شهرسازی سرمایه‌گذاری کنند که این وزارت حمایت کامل می‌نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا