اخبارورزش

رقابت های نیزه زنی درغزنی با پیروزی تیم ولسوالی گیرو به پایان رسید

کابل، ۱۱قوس، باختر
رقابت های نیزه زنی که در ولسوالی اندر غزنی برگزار گردیده بود با پیروزی تیم ولسوالی گیرو آنولایت به پایان رسید.
دفتر رسانه های کمیته ملی المپیک و ورزش بانشر این خبر می گوید: این رقابت از سوی فدراسیون نیزه زنی درهمکاری باآمریت ورزشی آنولایت به منظور رشد و انکشاف بازی های محلی و عنعنوی میان ۳۶ اسپ سوار ولسوالی های گیرو و اندر در میدان ورزشی قریه لشکو ولسوالی اندر به مدت یک روز برگزار گردید.
درخاتمه تیم ولسوالی گیرو در جایگاه اول، تیم حکیم سنایی اندر دوم و تیم حکیم سنایی B اندر درجایگاه سوم این رقابت ها قرارگرفتند.
هدف از برگزاری این رقابت ها رشد و انکشاف ورزش های محلی و عنعنوی گفته شده است.
برای تیم های برتر کپ و حکم قهرمانی از سوی نماینده ورزشی اهداء گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا