اخبارTOPجامعه

راه انداری برنامه اشتغال زایی برای زنان ودختران دربغلان

 

پلخمری 10 دلو باختر

برای دو صد زن و دختر در شهر پلخمری بغلان، امروز ماشین خیاطی و ۱۸ قلم از لوازم خیاطی توزیع شد و آنان تابع یک دوره آموزشی شدند.

این، بخشی از برنامه برای اشتغال زایی زنان ودختران در بغلان است که ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان، به کمک مالی نهاد اس ای او، راه اندازی شده است.

مولوی عزت میرحقانی مسوول فرهنگ وتوریزم ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان به آژانس باخترگفت که که دراین دور، دوصد زن ودخترازولسوالی های بغلان مرکزی وخوست وفرنگ آموزش خیاطی می بینند.

این زنان ودختران، درجریان شش ماه آموزش، ماهانه شش هزاروچهارصدافغانی نیز دریافت می کنند.

شاملان این دوره آموزشی پس ازآموزش حرفه ی خیاطی، با ابزارووسایل دست داشته ی شان، می توانند ایجاد اشتغال کنند و امرار حیات بدارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا