اخباراقتصادTOP

د افغانستان بانک، هفده میلیون دالر امریکایی را به فروش می رساند

کابل 7 دلو باختر
د افغانستان بانک، هفده میلیون دالر امریکایی را فردا به طور لیلام به فروش می رساند.
به اساس معلومات د افغانستان بانک به آژانس باختر؛ د افغانستان بانک، پول مذکور را فردا سه شنبه 7 حوت سالروان به فروش می رساند و از بانک ها، شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می کند که در این داوطلبی اشتراک کنند و برندگان لیلام مکلفیت دارند که حساب های شان را تا ختم روز لیلام تصفیه کنند.
همچنان در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معیین، پول ذمت خویش را یک بار به طور نقد تحویل د افغانستان بانک کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا