اخبارجامعه

دوصد ونودویک خانوادۀ نیازمند در فاریاب کمک دریافت کردند

میمنه/ 6حمل/ باختر
موسسات امداد رسان داکار، اکتید و دفترحمایۀ کودکان برای دوصد ونودویک خانواده درفاریاب پول نقد توزیع کردند.
مولوی سيف الدین جهادی، رییس امورمهاجرین وعودت کنندگان فاریاب به خبرنگار آژانس باخترگفت که برای هر یک از این خانواده ها، بیست وهشت هزار افغانی پول نقد توزیع شد.
طبق یک خبر دیگر؛ موسسۀ امداد رسان اکتید برای هر یک از بیست وهفت خانوادۀ بی جاشده در شهر میمنۀ فاریاب سی ودو هزار افغانی پول نقد توزیع کرد.
مولوی سيف الدین جهادی، رییس مهاجرین وعودت کنندگان فاریاب گفت که این کمک ها برای خانواده های بی جا شده وبی بضاعت بسنده نیست، امید واریم موسسات امداد رسان کمک های شان را برای این خانواده ازدیاد بخشند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا