اخبارجامعه

دوصدو سی زخمی در رویداد های ترافیکی در روز های عید درهرات

هرات 2 سرطان باختر
رویداد های ترافیکی در روزهای عید در هرات، دوصدو سی ویک زخمی وسه کشته به جا گذاشته است.
این رویداد ها، درشهر و شماری از ولسوالی های هرات رخ داده اند.
داکترفرهاد افضلی سرطبیب شفاخانه ی مرکزی هرات به آژانس باخترگفت که از رویداد های ترافیکی درجریان روز های عید، به این شفاخانه، سه جان باخته ودوصدو سی ویک زخمی منتقل شده است.
درمیان زخمی شدگان، زنان وکودکان نیز شامل اند.
داکتر افضلی می گوید که بیشتر زخمی شدگان، پس از درمان از شفاخانه مرخص شده اند و بخش دیگر زیر درمان اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا