اخبارجامعهTOP

در سال جاری، یازده میلیارد افغانی به ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت توزیع شده است

کابل1 دلو باختر
معین وزارت امور شهدا و معلولین هنگام دیداربا خانواده های فدایان امارت اسلامی گفت: درسال جاری، یازده میلیارد افغانی به ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت از سوی آن وزارت توزیع شده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور شهدا و معلولین امروز با نشراین خبرگفته است:شیخ عبدالحکیم حقانی معین آن وزارت با شماری ازخانواده های شهدای خاص (فدايان) در ولایت کنر دیدار کرد.
وی به منظور بررسی چگونگی ارائه خدمات به این خانواده ها و افراد دارای معلولیت به کنر سفر کرده است.
موصوف طی این سفر با برخی از خانواده های شهدای خاص (استشهادیان) از نزدیک ملاقات کرده و با آنان مساعدت های نقدی کرد.
او در ملاقات با خانواده های شهدای خاص و معلولین گفت: وزارت امور شهدا و معلولین طی سال مالی (1402) یازده میلیارد افغانی را به ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت توزیع نموده است و کمک های نقدی که به ورثۀ شهدای خاص توزیع گردید، کمک های فوق العاده می باشد.
موصوف همچنان علاوه نمود: خداوند متعال به برکت قربانی های شهدای خاص ( فدایان) نظام اسلامی را در کشور حاکم نمود،امروز آمده ایم تا خانواده های شهدای خاص را از نزدیک ملاقات نمائیم، در نظام امارت اسلامی از بزرگ تا کوچک همه در خدمت شما قرار دارند و هیچگاه دردفاتر برروی شما بسته نخواهد بود و به مشکلات شما به موقع رسیدگی خواهد شد.
طی این سفر به سیزده خانواده شهدای خاص کمک های نقدی صورت گرفت و به هر خانواده پانزده هزار افغانی پول نقد توزیع شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا