اخباراقتصادجامعهTOP

درکمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی پیرامون بخش دوم بند کمال خان و انکشاف خط آهن هرات – خواف بحث شد

کابل ۱۷ دلو باختر
درنشست کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی، روی گزارش مطالعات ابتدایی امکان سنجی بخش دوم بند کمال خان و تمویل مالی ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن هرات – خواف بحث شد.
دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، در خبرنامه‌یی نوشته است: دراین نشست گزارش مکمل مطالعات ابتدایی امکان سنجی بخش دوم بند کمال خان پیشکش شد و پس از بحث به کمیته تشکیل شده از نماینده‌ گان وزارت‌های آب و انرژی، زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت انکشاف ملی وظیفه سپرده شد که با در نظر داشت مطالعات انجام شده، مطالعات تخنیکی دقیق امکان سنجی را انجام و گزارش شان را به کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
دراین نشست هم‌چنان در مورد تمویل مالی ساخت بخش اول قطعه چهار پروژه خط آهن هرات – خواف بحث و پس ازارزیابی فیصله شد که وزارت مالیه برای دریافت بودجه به این پروژه پیشنهاد ویژه‌ای را به رهبری امارت اسلامی ارائه کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا