اخبارجامعهصحت

درمان ده ها معتاد به مواد مخدردر پروان

 

چاریکار18 حمل باختر

ده ها معتاد به مواد مخدر در پروان، درمان شدند.

این مردان معتاد، چهل وپنج روز را درشفاخانه ی پنجاه بسترویژه ی معتادان زیر درمان قرار داشتند.

دوکتورمحمد آصف احمدی مسوول شفاخانه ی پنجاه بستر معتادان پروان به آژانس باخترگفت که دراین دور، سی وپنج مرد معتاد پس ازدرمان، درآستانه عید به آغوش گرم خانواده شان بازگشتند.

به اساس آمارارائه شده، درجریان سال گذشته درپروان، سه صدوچهل وپنج معتاد به مواد مخدر ازگوشه و کنار شهر جمع آوری ودراین شفاخانه درمان شده اند.

پولیس پروان همچنان به دنبال جمع آوری معتادان به مواد مخدراند تا آنان را برای درمان به شفاخانه ی ویژه معتادان انتقال دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا