سیاست

داکتر همایون عزیزی : برای اولین بار شبکه امور پارلمانی در سیستم دولتی فعال گردید

داکتر همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی امروز دریک نشست خبری گفت که کار ایجاد شبکه امور پارلمانی در سیستم دولتی کشور پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، او با ارائه جزئیات بیشتر دراین مورد گفت که به سلسله تحلیل ها و ارزیابی های که ازجریان روابط حکومت و شورای ملی صورت گرفت و به منظور رفع چالش ها در روابط فی مابین حکومت و شورای ملی و به خاطر ایجاد تسهیلات لازم برای اعضای شورای ملی ، طرحی مشخصی به شورای عالی وزرا پیشنهاد گردید . این طرح عبارت از لغو ادارات موازی پارلمانی درتشکیل وزارت ها و ادارات مستقل دولتی و در عوض ایجاد دفاتر و نماینده گی های وزارت دولت در امور پارلمانی در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی بود.

 به گفته وی طرح فوق الذکر در نشست مورخ 26/7/1389 شورای عالی وزرا تائید و به تعقیب آن تشکیل دفاتر و نمایندگی های پارلمانی این وزارت که جمعاً" 82 بست میباشد ، به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده ، طبق حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور وعملاً" به توظیف کارمندان ازطریق رقابت آزاد اقدامات مقتضی بعمل آمد.

 این پروسه درمدت کمتر از 4 ماه به کمک کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به پایه اکمال رسید و اشخاص واجد شرایط استخدام گردیدند.

وی تصریح نمودکه کارمندان این وزارت که در دفاتر امورپارلمانی توظیف هستند ، با درک جایگاه شایسته اعضای شورای ملی تسهیلات لازم را برای وکلا بوجود می آورند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا