سیاست

داکترکمال سادات با بانوی اول کشوردررابطه به وضعیت جوانان درکشورصحبت کرد

کابل باختر11 عقرب
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا بانوی اول کشوردرمورد وضعیت جوانان صحبت کرد .
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه کارکرد های معینیت امورجوانان در یک و نیم سال گذشته ، برنامه های آن معینیت درقبال جوانان ، مشکلات فرا راه جوانان و وضعیت جوانان درکشورمعلومات داد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که درهمکاری با سایر ارگان های ذیربط معینیت امورجوانان  زمینه های تحصیل ، آموزش  های حرفی ، قرضه های کوچک ، خدمات صحی و زمینه های کاررا برای جوانان فراهم ساخته است .
همچنان وی  ازبرگزاری کارگاه های آموزشی دربخش های مختلف برای جوانان ، ایجاد پارلمان جوانان و این که قرار است جلسه سارک جوانان که هشت کشورعضویت آن را دارد و قراراست دربهارسال آینده در افغانستان برگزار شود به بانوی اول کشور گزارش داد .
دراین دیداربانوی اول کشورجوانان را نیروی توانا و آینده سازکشوردانسته و درکنارآن که ازکارکرد های معینیت امورجوانان به نیکویی یاد کرد ، خاطرنشان ساخت که این همه کارکرد ها برای جوانان کشوربسنده نبوده بلکه جوانان به توجه بیشتر نیاز دارند به خصوص دربخش های آموزشی ، تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی دررشته های مختلف .
همچنان بانوی اول نقش زنان و دختران را درامورگونا گون جامعه ارزشمند خوانده و توجه مسوولان را دررابطه به  ارتقای ظرفیت دختران نیز معطوف داشت .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا