اخباراقتصادجامعهTOP

حجم صادرات افغانستان در ماه حوت بیشتر بوده است

کابل28 حمل باختر
اداره ملی احصایه و معلومات از مجموع ارزش صادرات کشور در این ماه به بیش از یک صد چهل یک میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به بیش از هفت صدو هشتاد و نه میلیون دالر خبر داد
دفتر مطبوعاتی اداره ملی احصایه و معلومات امروز با نشر این ارقام نگاشته است: مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲ صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.
از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.
ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالی‌که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.
هم‌چنان بیش‌ترین واردات در ماه حوت سال ۱۴۰۱ و ماه حوت سال ۱۴۰۲ از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است. قابل یادآوری است که صادرات شامل صادرات و صادرات مجدد بوده و واردات شامل واردات محصولی و غیر محصولی می‌باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا