اخبارجامعه

جان باختن پنج تن دراثرفروریختن سقف خانه های شان درهلمند

لشکرگاه 10 حوت باختر
پنج تن دراثرفروریختن سقف خانه های شان درهلمند، جان باختند.
به اساس گزارش ها، دراثربارندگی های شدید وکهنگی خانه ها، دیشب سقف دو خانه درولسوالی های ناوه و کجکی فرو ریخت.
حافظ عبدالباری راشد، رییس اطلاعات وفرهنگ هلمند به آژانس باخترگفت که دراین رویداد ها، پنج تن به شمول یک زن و دوکودک جان باختند ویک مرد هم زخم برداشت.
منابع صحی، وضع فرد زخمی را روبه بهبود گزارش کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا